صنایع چوبی و فلزی آرام
صنایع چوبی و فلزی آرام

تلفن: ۳۴۲۲۴۷۱۸-۰۲۶

آدرس: استان البرز، محمدشهر،انتهای خیابان حافظ، پلاک ۱۶/۱، کدپستی ۴۳۶۵۸۷۵ {نمایشگاه صنایع چوبی و فلزی آرام}

پست الکترونیک: aramg880@gmail.com